Tarieven voor paardencoach sessies

Hieronder vind je de tarieven voor coaching/therapie sessies. Een los intake gesprek kost €50,-. Dit bedrag hoef je niet te betalen als er direct aansluitend een sessie plaatsvindt. ZOËZO werkt ook op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Vraag mij naar de mogelijkheden en tarieven. De duur van de sessie is een richtlijn waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Sessies kunnen altijd iets uitlopen (maximaal een half uur) als dat nodig blijkt voor het proces.

Tarieven voor kinderen

Tarieven voor volwassenen

Overige tarieven

*) De therapie van ZOËZO, valt onder jeugdhulp aanbieders, zoals in artikel 1.1 van de Jeugdwet staat. Alleen dan kan de sessie zonder BTW worden uitgevoerd. Voor meer informatie: de belastingdienst